Przekaż 1.5% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia Akro,
nasz KRS: 0000 321358

UWAGA! Od listopada zmiany w opłatach

Od listopada opłata za uczestniczenie w zajęciach wzrasta o 10%.

Opłata MIESIĘCZNA za zajęcia wynosi 165 zł, a za drugie i kolejne dziecko z rodziny 110 zł.