Banner
Regulamin Sali Stowarzyszenia „Akro”

1. Sala Stowarzyszenia „AKRO” jest przeznaczona wyłącznie do zajęć akrobatycznych.

 

2. Korzystanie z Sali dozwolone jest wyłącznie w obecności, lub za zgodą Trenera.

 

3. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, oraz skarpetki, lub obuwie akrobatyczne na miękkiej podeszwie.

 

4. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając w niej ubrania, obuwie w należytym porządku

 

5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać Trenerowi prowadzącemu zajęcia.

 

6. Wszystkie urządzenia Sali, oraz sprzęt powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

7. Przyrządy, oraz sprzęt do ćwiczeń po skończonych zajęciach należy odłożyć na wyznaczone miejsca.

 

8.Dzieci i młodzież ćwicząca na Sali zobowiązana jest do przestrzegania poleceń Trenera prowadzącego zajęcia, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, oraz dyscypliny w czasie zajęć.

 

9. Wszelkie butelki, lub naczynia z napojami należy pozostawiać w jednym, wyznaczonym przez Trenera miejscu.

 

10. Podczas zajęć spożywania napojów jest dozwolone za zgodą trenera i tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu.

 

11. Każdy wypadek należy bezwzględnie zgłosić Trenerowi.

 

12. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty: kolczyki, łańcuszki, zegarki powinny być pozostawione w szatni. Na Salę ćwiczący wchodzą bez biżuterii.