Banner
Opłaty Wakacyjne

Opłata za miesiące wakacyjne obowiązuje wszystkich chcących kontynuować zajęcia w roku bieżącym 2017-2018

  • dla nieuczestniczących na zajęcia podczas wakacji opłata wynosi 75zł x 2 = 150zł
  • dla chcących trenować w lipcu lub sierpniu opłata 1/2 miesiąca 100zł, cały miesiąc 150zł. NALEŻY ZGŁOSIĆ KIEDY CHCEMY TRENOWAĆ U TRENERA PROWADZĄCEGO – treningi mogą się odbywać również w godzinach przedpołudniowych zależnie od ustaleń i obecności dyżurujących trenerów
  • składki są płatne na konto Stowarzyszenia przelewem – jak dotychczas w terminie do 10 VII (informujemy – Stowarzyszenie NIE JEST ZWALNIANE PRZEZ ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO Z OPŁAT ZA NAJEM W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH)