Banner
Opłaty

Opłata za miesiące wakacyjne obowiązuje wszystkich chcących kontynuować zajęcia w roku bieżącym 2017-2018

  • dla nieuczestniczących na zajęcia podczas wakacji opłata wynosi 75zł x 2 = 150zł
  • dla chcących trenować w lipcu lub sierpniu opłata 1/2 miesiąca 100zł, cały miesiąc 150zł. NALEŻY ZGŁOSIĆ KIEDY CHCEMY TRENOWAĆ U TRENERA PROWADZĄCEGO – treningi mogą się odbywać również w godzinach przedpołudniowych zależnie od ustaleń i obecności dyżurujących trenerów
  • składki są płatne na konto Stowarzyszenia przelewem – jak dotychczas w terminie do 10 VII (informujemy – Stowarzyszenie NIE JEST ZWALNIANE PRZEZ ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO Z OPŁAT ZA NAJEM W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH)

 

 

———————————————————————————————————————

Opłata za zajęcia akrobatyczne wynosi 165,00 zł, a za drugie i kolejne dziecko 115,00 zł. Opłata jest miesięczna i nie jest uzależniona od ilości zajęć w których faktycznie uczestniczyło dziecko. Dziecko może brać udział tylko w jednej grupie treningowej.

Płatności tylko przelewem na konto bankowe nr: 88 1090 2398 0000 0001 1135 8363

Na przelewie koniecznie należy wpisać imię i nazwisko dziecka, inicjały trenera oraz miesiąc za który dokonywania jest opłata. W przypadku dzieci trenujących u różnych trenerów prosimy o dokonanie osobnych opłat.